Kıl dönmesi ameliyatları 10 dan fazla şekilde uygulanmaktadır.Bu sayfada dünyada yapılan bütün kıl dönmesi ameliyatları ile ilgili bilgileri mevcuttur.Ayrıntılı bilgi ve resim için kildonmesi.com.tr sitesine bakabilirsiniz.Kıl dönmesi hastalığı tedavi amacıyla en fazla ameliyat tekniğinin tarif edildiği hastalıklardan biridir ve 14 çeşit ameliyat vardır.Bunların bir kısmı yaygın yapılırken bir kısmı çok seyrek yapılmakta bazıları ise tamamen terk edilmiş durumdadır.Ameliyata karar vermeden önce hangi yöntemle nasıl bir ameliyat olacağınıza iyi karar vermelisniz çünkü her ameliyatın olumlu ve olumsuz yönleri vardır.

Açık bırakma yöntemi;

Yumağın olduğu ve eğer varsa akıntının olduğu delikleri içine alacak şekilde çok geniş bir cilt parçası kesilerek alınır.Hastalık dar bir alanda da olsa geniş bir alanda da olsa alınan doku miktarı oldukça geniş tutulur.Aslında çıkarılan dokunun % 90-95 kadarı sağlıklı ve gereksiz yere çıkarılan dokudur.Kıl dönmesi genellikle 1-2 cm lik yerdedir ama çıkarılan doku 8-15 cm kadardır.

Şağıdaki resimlerde de görüleceği gibi kıl dönmesi ameliyatları içinde en geniş yara bırakılan ve kapanması 4-6 ayı bulan bir yöntemdir.Bu hastalığın tedavisi konusunda tecrübeli klinik ve doktorların giderek daha az yapmaktadır.

Açık bırakma yönteminin avantajları

Her cerrah uygulayabilir

Her kıl dönmesi hastasına uygulanabilir

Ameliyatı cerrah açısından kolaydır ve çabucak bitirilebilir

Açık bırakma tekniğinin olumsuzlukları

4-6 ay kadar yara bakımı ve pansuman gerekebilir

Abartılı ameliyat izi kalır

İş gücü kaybı uzundur

Narkoz gerektirir

Yatmak gerektiği için yataklı tedavi kurumunda yapılabilir.

Aylarca kokulu akıntı olur

Pansuman uzun sürdüğü için hastaya zaman kaybı ve ekonomik yük getirir.

Tüm bu olumsuzluklar göz önüne alındığında en son tercih edilecek yöntem olmalıdır.

Primer (direkt )kapama yöntemi

Sinüsün olduğu yeri keserek alıp direk düz bir şekilde dikme ameliyatıdır.İlk uygulanan ameliyatlardandır ve her cerrahın bildiği bir tekniktir. Kolay uygulandığı için yaygın bir şekilde yapılmaktadır ancak tedavide yenilikleri takip eden cerrahların daha az tercih ettiği bir yöntemdir.Tercih edilmeyişinin en önemli nedeni tekrar ihtimalinin tüm yöntemlerden daha yüksek olmasıdır.

Farklı istatistiki veriler olsa da genellikle % 47 ler civarında tekrarı olduğu bilinir.

Yöntemde kıl dönmesinin olduğu alan genişçe bir baklava dilimi gibi çıkarılır ve açık yer direk kapatılır.Özellikle çok ilerlememiş vakalarda çıkarılan dokunun % 90 kadarı sağlıklı dokudur.

Ameliyat sonrası gerginliğin en fazla olduğu tekniktir ve bu gerginlik ağrının en önemli sebebidir.Kıl dönmesi ameliyatları arasında ameliyat sonrası ağrının en fazla yaşandığı tekniktir.

Üstünlükleri sebebiyle yerini yavaş yavaş flap yöntemlerine bırakmıştır,yenilikleri izleyen kliniklerde oldukça az yapılmaktadır.

Yarı açık bırakma tekniği (marsupializasyon)

Açık bırakma ameliyatıyla primer kapatma nın karışımı bir ameliyattır,marsupializasyon ameliyatı denir.hastalıklı bölge etraftaki geniş sağlıklı doku ile birlikte çıkarılır,oluşan geniş açıklık cildin kesik kenarları kuyruk sokumu kemiğine dikilir her iki tarafta aynı şekilde dikilir ve ortada 1-2 cm açık yer bırakılır.Başarısı düşük ve açık gibi zahmetli bir bakım dönemi olduğu için seyrek yapılan bir ameliyattır.Açık bırakma ve pirimer kapatma ameliyatları gibi ilk tarif edilenlerdendir.Yapanların sayısı çok azalmıştır.

Bascom ameliyatı

Kıl dönmesi tedavisinde uygulanan ameliyatlardan biridir ve ilk yapan kişinin ( Dr.John BASCOM )adıyla anılmaktadır.Tüm dünyada yapılmaktadır.Diğer ameliyatlardan ayrılan temel mantığı kıl yumağının çıkarılabilecek en küçük cilt kesisiyle çıkarılmasıdır.

Çok sayıda delik varsa bütün delikleri içerecek en küçük cilt kısmı kesilerek çıkarılır.

Bu ameliyatı tarif eden kişinin mantığı şudur;kıl dönmesi vücuda batmış kıymık parçası gibi yabancı bir cisimdir nasıl kıymık battığında sadece kıymığı çıkarıyorsak kıl dönmesinde de sadece kıl yumağını çıkarmak yeterlidir,kıl yumağının etrafındaki sağlıklı dokuyu çıkarmak gereksidir ve ameliyat sonrası sorunların daha fazla olmasına sebep olur.

Bascom ameliyatının klasik ameliyatlara üstünlüğü

-Küçük kesi daha az ameliyat izi

-Yaralanan alan küçük olduğu için tekrar ihtimali azdır (% 3)

-Aynı gün işe dönebilme

-Daha az ağrı,

-Daha az kanama riski

-İltihap ihtimalinin düşük olması

-İltihap gelişmesi halinde daha erken düzelme

-Yataklı tedavi kurumu gerektirmez

-Yatak istirahati gerektirmez

-Narkoz gerektirmez 2 cm lik yerin uyuşturulması yeterlidir.

-Daha ekonomiktir

-Diğer ameliyatlardan daha kısa sürede yapılabilir

Karidakis operasyonu

Yunan bir cerrahın tarif ettiği ameliyattır,mantık olarak flap ameliyatlarına benzer yani yan taraftan cilt kaydırma ameliyatıdır.Yan taraftan kaydırılan cilt ayrı bir parça halinde değil hafif kaydırma şeklinde orta hatta alınır.

Kıl dönmesini içeren cilt kesisi tam ortadan değil ortanın bir tarafından daha fazla olacak şekilde yapılır ve az kesilen tarafın cildi orta tarafa çekilerek dikilir.

Tekrar ihtimali diğer flap ameliyatlarına yakındır.

Karydakis ameliyatının üstünlüğü;

Daha az iz kalır

Uygulaması kolaydır

Ağrı daha azdır

Daha az cilt kesildiği için kanama iltihap gibi riskleri daha azdır

Karidakis ameliyatının dezavantajları

Mikro sinüsektomi ( bascom ) ameliyatına göre daha büyüktür

Gereksi yere çıkarılan sağlam doku fazladır

Narkoz gerektirir

Hastanede yapılamsı gerekir

12-15 gün istirahat gerekir.

Uygulamayı bilen cerrah sayısı azdır.

Yataklı kurum gerektirdiği için daha pahalı bir yöntemdir.

Limberg flap ameliyatı

İlk defa yapan kişinin adıyla anılan bir ameliyat tekniğidir.Flap ameliyatlarınında ilk tarif edilenidir.Daha sonra çok değişik cilt kaydırma ameliyatları tarif edilmiştir.Resme dikkat edildiğinde aslında sorun 1 cm lik bir alandadır ama ameliyatın tekniği gereği çok abartılı düzeyde kesik yapılmaktadır.Pilonidal sinüsün olduğu alanı alıp yan taraftan cilt çekme ameliyatıdır. Ameliyatın mantığı çıkarılan dokudan sonra cilt dikildiğinde gerginlik olmasını engellemek ve ortaya yan taraftan daha dayanıklı cilt getirmektir.

Orta alandan sinüsün olduğu yer baklava dilimi şeklinde çıkarılır sağ taraftan aynı ölçülerde cilt bir kenarı sağlam bırakılıp 3 kenarı kesilerek boş alana dikilir.Genel olarak değerlendirildiğinde gerçekte 1-2 cm lik alanda olan kıl dönmesini almak için 20 cm lik cilt kesilir.Çok tarvmatik bir ameliyattır ve abartılı iz bırakır.

Oval flap ameliyatı

Flap ameliyatlarının bir çaşididir.Diğer flap ameliyatları gibi yan taraftan cilt kaydırma şeklinde yapılır.Çıkış mantığı şudur;baklava dilimi gibi kesilip kaydırma şeklinde yapılan flap ameliyatlarında kaydırılan cilt parçasının sivri köşesine yeterli kan gidemediğinden köşe kısımlarda çürüme olabilmektedir.Bu tür cilt çürümeleri ciddi sorun olur ve tedavisi oldukça sıkıntılıdır.

Oval şekilde yapılan keside köşe olmadığı için cilt çürümesi görülmez.

Genel olarak değerlendirildiğinde diğer flep ameliyatlarında olduğu gibi gerçekte 1-2 cm lik alanda olan kıl dönmesini almak için daha geniş bir cilt kesilmiştir.Çok tarvmatik bir ameliyattır ve abartılı iz bırakır.Aşağıda resimlerini göreceğiniz ameliyat Bascom ameliyatıyla çok daha küçük bir alandan yapılabilirdi.Bu şekilde yapılsaydı 20 cm lik değil 2-3 cm lik bir iz kalırdı.

İzin büyüklüğü estetik kadar ağrı düzeyinide belirler.Küçük kesiyle yapıldığında hasta aynı gün işine dönebilirken bu yöntemde 15 gün yatak istirahatı gerekir.

Pit exizyonu

Kıl giriş deliklerinin alınıp bu deliklerden kıl yumağının olduğu yerin kazınarak temizlenmesi şeklinde uygulanır.Yöntem olarak Bscom ameliyatıyla fenol yönteminin karışımına benzer bir uygulamadır.En önemli dez avantajı fenol yönteminde olduğu gibi içerinin yeterince temizlendiğinden emin olunamamasıdır çünkü temizleme işi körleme yapılmaktadır.

Erken dönem vakalarda (1.-2.derece) uygulanabilmektedir,ilerlemiş vakalarda (3.-4.-5. derece) uygulama şansı yoktur.İşlem kısa sürede yapılabilir,işlemden hemen sonra hasta normal yaşamına dönebilir.

Doku içindeki sinüs bir bütün olarak çıkarılmadığı için tekrar ihtimali çok yüksektir.

W Flap ameliyatı

Diğer flap ameliyatları ile aynı mantıkla yapılır.Hastalıklı bölge genişçe çıkarılır ve yan taraflardan cilt kaydırılır.Temel amaç yanlardaki sağlıklı cildi orta kesime getirmek ve bunu yaparken gerginliğe sebep olmamaktır.

Yapılan flap ameliyatlarının en ağıdır çünkü kesilen cilt çok fazladır.Ameliyat sonrası kalacak iz miktarı da buna paralel olarak daha fazla olur.

Çok ilerlemiş kıl dönmelerinin tedavisinde tercih edilebilir ancak uygulayan cerrah sayısı çok azdır ve yaygın değildir.

W şeklinde kesik yapılır ve bu şekilde bir iz kalır.

Flap ameliyatlarının genel avantaj ve dezavantajları bu yöntem içinde geçerlidir.Kıl dönmesi ameliyatları içinde en az yapılandır.

Abartılı iz bırakması sebebiyle bayanlar için son derece rahatsız edici olabilir.

Yan flap operasyonu

Pilonidal sinüsün olduğu alanı alıp yan taraftan cilt çekme ameliyatıdır.Değişik şekillerde yapılan flap ameliyatlarından biridir.Yaralanma alanı çok büyük olduğu için çok tercih edilmemektedir.Ameliyatın mantığı çıkarılan dokudan sonra cilt dikildiğinde gerginlik olmasını engellemektir.

Orta alandan sinüsün olduğu yer dikdörtgen şeklinde çıkarılır sağ veya sol taraftan aynı ölçülerde cilt kesilerek boş alana dikilir.Gerginliği engelleme yanı sıra daha sağlam bir cilt kaydırılmış olur.

Genel olarak değerlendirildiğinde gerçekte 2 cm lik alanda olan kıl dönmesini almak için 30-40 cm lik cilt kesilmiştir.Çok tarvmatik bir ameliyattır ve abartılı iz bırakır.Aşağıda resimlerini göreceğiniz ameliyat bascom ameliyatıyla çok daha küçük bir alandan yapılabilirdi.Bu şekilde yapılsaydı 30-40 cm lik değil 2-3 cm lik iz kalırdı.

Mikro sinüsektomi ameliyatı

Kıl dönmesinde mikro sinüsektomi yöntemiyle tedavisi.Hastaya teşhis konulup tedaviye karar verildiğinde sonraki yıllarda oluşabilecek tekrar ihtimalini azaltmak için kıl dönmesi alanına lazer uygulanır. Lazer uygulamasından sonra hasta tedavi masasına alınır ve bölge temizliği takiben ameliyata alınır.Diğer yöntemlerdeki gibi narkoz gerekmediği için günlerce tahlil,konsultasyon,hastanede yatmayı gerektirmez.

Tedavi Yönteminin Yapılışı

2 cm lik cilt uyuşturulur.Uyuşturma işleminden sonra giriş deliklerini alabilecek en dar cilt alanı kesilir ve mikro cerrahi aletleri yardımıyla bu küçük delikten sinüs (kıl yumağı) bir bütün olarak kapsülüyle birlikte çıkarılır. Bütün olarak çıkarılmasının önemi doku içinde kıl kalmadığından emin olmayı sağlamasıdır kapsülüyle çıkarıldığı için doku içinde kıl kalma ihtimali yoktur bu sayede hastalığın kesin tedavisi yapılmış olur.Cilt altının kıllardan arındırıldığından emin olunduktan sonra olabilecek küçük kanamalar elektrokoter ile durdurulur.

Mikro Sinüsektomi Son Aşaması

Son aşamada oluşan 1-2 cm lik cilt kesisi gizli (estetik) ve emilebilir dikişlerle kapatılır. Gizli kapatılması küçük kesinin saatler içerisinde dış ortama karşı kapalı olmasını, bu da pansuman ve yara bakımı gibi uygulamalara ihtiyaç olmamasını sağlamaktadır.

Ameliyat sonrası

İşlem bitişi hasta kendi aracını kullanarak işinin başına dönebilir.Genellikle ağrı kesici almayı gerektirmeyecek kadar hafif bir ağrı olur. Mikro sinüsektomi yöntemi ile kıl dönmesi ameliyatının en büyük avantajı iş gücü kaybı olmaması ve tekrar etme ihtimalinin % 3 civarında olmasıdır.Bu üstünlükler tekniği tercih edilir hale getirmektedir

Doktorunuz Sorun & Öğrenin

“Kıl dönmesi ameliyat” Yazısında 40 Yorum

 1. AYFER says:

  hocam iyi günler bende kıl dönmesi olduğunu söylediler ama ben bundan 3 yıl önce zaten flap yöntemiyle ameliyat olmuştum şimdi tekrar ameliyat mı olmam gerekiyor ?
  Dr.Muharrem Kaya
  kıl dönmesi genel hijyene dikkat edilmediğinde tekrar eden bir hastalık.bu nedenle nüks etmiş.mikrosinusektomi yöntemini araştırın

 2. Sergen says:

  Hocam ben 15 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum. 9 cm lik bir kesi var.Dikis atıldı.Bana hangi yöntem olduğunu soylemediler.Sizce hangi yöntem olabilir?
  Dr.Muharrem Kaya
  klasik yöntemlerde kıl dönmenizin durumuna göre uygulamalar değişebilir.bu yüzden hangi yöntem olduğu hakkında yorum yapmak zor

 3. Sergen says:

  Hocam ben 2 ay önce kil dönmesi ameliyatı oldum kapalı yöntemle ama yara tamamen kapandı 1 cm küçük delik kaldı ve intihap ve lavabo ya oturunca kanama geliyor. Hastalık terkar nuks etmiş olabilir mi 2 ay içinde
  Dr. Muharrem Kaya
  2 ayda nüks etme ihtimali düşük, basit açıklık olabilir ve genellikle gümüşle düzelir, doktorunuzla görüşmelisiniz.

 4. harun türk says:

  hocam merhabalar,
  ben 2011 ve 2014 yıllarında kıl dönmesinden ameliyat oldum işim gereği sürekli oturan bir insanım istanbul da yaşıyorum hastalık tekrar nüksetti zaten ikinci ameliyattan sonra yaram hiç iyileşmedi kendi yöntemlerimle pansuman yaparak kapatmaya çalıştım ama olmadı son iki haftadır yaram çok kötüleşti şişme ve ağrı ve akıntı ve ayrıca yara yukarı doğru ilerlemeye başladı ağrı seviyem çok arttı ben 6 senedir bu acıyı çekiyorum ve ameliyat olurken iyi bir hekime ve ilgilenecek bir doktora olmak istiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız çok memnun olurum lütfen acil önerilerini bekliyorum
  Dr.Muharrem Kaya
  Bakırköy de genel cerrahi uzmanı,Op.Dr.Seher Şirin le görüşmenizi öneririm

 5. Ayşegül says:

  Merhaba hocam benim de kıl dönmesi var fakat doktora gittiğimde çok küçük olduğu ve dikkat ettiğim takdirde sıkıntı yaratmayacağı ameliyata gerek olmadığı söylendi sizce ne yapmalıyım herhangi bir şikayetim yok bu arada sadece çok sert zeminlerde biraz sızı oluyor onun dışında akıntı apse ve benzeri bir durum söz konusu değil
  Dr Muharrem Kaya
  Herhalde doktorunuz sizi sallamış çünkü küçükken tedavisi çok daha kolaydır, mikro sinüsektomi yöntemini uygulayan bir cerrahla görüşün derim

 6. Hocam merhaba benim kıl dönmesi Temmuz ayın da fark ettim.Şuana kadar ağrı yok ama akıntı oluyor.Şimdi orda sivilce oluşmuş onu patlatıyım mı(15 tatil de doktora gitcem o zamana kadar bekliyim mi)Bir de mikrosinusektomi ameliyatı bana olur mu?
  Dr Muharrem Kaya
  sivilce apse bulgusudur.apse tedavisi olmalısın.1,5-2 ay sonrada kıl dönmeni tedavi ettirmelisin.mikrosinusektomi yöntemi ile tedavi olabilirsin.

 7. Yusuf says:

  Hocam öncelikle kolay gelsin.
  Hocam ben 2 hafta önce devlet hastanesi gittim kıl dönmesine baktılar ufak delikler var denil. Kıl dönmesi daha halen küçük bunun ameliyat uygulaması nasıl olsa daha iyi olur.
  Dr Muharrem Kaya
  oluşan kıl keseciğinin çıkarılması gerekir.küçük yada büyük olması önemli değil.mikrosinusektomi yöntemini araştırın

 8. burcu says:

  Hocam Merhaba bende yaklaşık 6,7 aydır dönem dönem kuyruk sokumunda ağrı oluyordu sonra kendiliğinden gidiyordu fakat son 3 gündür findik buyuklugunde şişkinlik ve agri hissediyorum sırt üstü yatamiyorum otururken ağrı oluyor sanırım ilk başta apseyi alcaklar sonra ameliyat olucam apseyi alirken ağrı oluyormu birde nasıl bir tedavi oluyor cevaplarsaniz çok sevinirim hocam ?
  Dr.Muharrem Kaya
  Genellikle uyuşturulur. 3-4 dakika sürer

  • burcu says:

   Hocam apseyi aldiklarinda şişkinlik ve agri hemen geçiyormu?
   Dr Muharrem Kaya
   ağrı hemen ortadan kalkar

 9. robert says:

  bir de o 1 cmlik yaranın daha hızlı kapanması için ne yapmalıyım? günde üç kere suyla yıkayıp kurulayınca orası kupkuru oluyor ve yara görünmeyecek gibi oluyor.zaten derin bir yara değil ama akıntı problemi var az da olsa…
  Dr Muharrem Kaya
  çevre dokuda bepanten plus yada madecassol kullanabilirsin.araya bir kağıt havlu yerleştirebilirsin

 10. robert says:

  Hocam ben kıl dönmesi ameliyatı oldum ve 3 ay öncesine kadar bekledim ocaktan itibaren yara kapanmadı, en son dikiş atıldı kazındı ve 3 cmlik yara ve beraberindeki doku bozuklukları giderildi ancak 3 cmlik yara 1 cme düştü ama hala açık ve akıntı oluyor, doktorum nüks olmadığını söyledi ve şu an şehir dışındayım.Bu akıntının sebebi nedir? ne yapmam gerekir? teşekkür ederim 🙂
  Dr Muharrem Kaya
  klasik yöntemlerde iyileşme 2-4 ay sürebiliyor.sık sık yıkayıp,kuru tutun.genel hijyene dikkat edin.

 11. Hocam ben 20 yıl önce 6 ay arayla 3 kez kıl dönmesi ameliyatı oldum.İki ameliyat dikişli üçüncüsü tamamen açık bırakma yöntemiydi fakat yaklaşık 10 yıldır ara ara kötü kokulu akıntı oluyordu şimdi iyice sıklaştı. Fakat gittiğim doktorlar uç verirse ameliyat yapacaklarını söylüyorlar uç vermeden ameliyat yapılmıyormu ?ben bunun uç vermesi ve iyileşmek için bir on yıl dahamı bekliyecem bu hastalıktan kurtulmanın kesin yolu nedir psikolojim bozuldu
  Dr Muharrem Kaya
  ana sayfadaki sponsor kliniğin size en yakın şubesine gidebilirsiniz.bu konuda deneyimleri oldukça fazla ve mikrosinusektomi yöntemi ile tedavi edebilirler

 12. Hocam merhaba. 2 hafta kadar önce apseli kıl dönmesi teşhisi koydu doktorum fakat flat yöntemiyle yapıyormuş kendisi ve mikrosinüsektomi yönteminin apseli olduğu için yapılamayacağını söyledi bu yüzden başka doktor arayışına girdim. Doğru mudur apseli olunca yapılamayacağı bu yöntemi? En az izle nasıl yaptırabilirim? Teşekkür ederim.
  Dr Muharrem Kaya
  aslında tüm yöntemlerin apseliyken yapılmaması gerekir.çünkü iyileşme gecikir.doku toparlayınca 1,5-2 ay sonra yapılmalı. idea kliniklerden size en yakın olanına gidebilirsiniz

 13. Hocam ben 10 gün önce yarı açık kıl dönmeai ameliyatı oldum bugün dikişlerimi aldılar dikişleri almadan önce ufak bi açıklık vardı stajyer kız dikişleri alınca ufak bi açıkma oldu önemli degil dedi eve geldigimde yaranın komple acıkdıgını gördük hastane cumartesi günü diye yarın kapalı acillere gittik yapıcak bişeyimiz yok dediler yara şuanda komple açık ne yapmalıyım çaresiz kaldım Teşekkür Ederim…
  Dr Muharrem Kaya
  doktoruna gidip önerilerini almalısın.

 14. kübra says:

  Hocam iyi günler.eşim yaklaşık 17 gün önce kıl dönmesinden ameliyat oldu.haftanın bazı günlerinde hala pansumana gidiyor. Her gün değil ama arada aşırı derecede kanaması ve ağrısı oluyor.sizce bu kadar çok kanama olması normal mi ? Şimdiden teşekkür ederim
  Dr.Muharrem Kaya
  enfeksiyon gelişmiş olabilir.kontrole gitmeli

 15. Elleyince hafif bir ağrı oluyor kaşıntı var kıl dönmesi diyorlar ama ben rahat hareket edebiliyorum eğer kıl dönmesi ise hangi yöntem kullanılır -klinik yeriniz tam olarak nerede
  Dr.Muharrem KAYA
  siz genel cerrahiye görünmelisiniz.ana sayfadaki sponsor klinkle görüşebilirsiniz.tüm şubelerinde mikrosinusektomi yöntemi ile tedavi yapıyorlar

 16. Burak says:

  Merhabalar hocam. Hocam benim 1 ay önce Kuyruk sokumumda sıvılce gibi birşey oluştu. Ben elini attığı zaman ağrıyordu. 1 hafta sonra baktım kanamaya başlamıştı. Ben yıkıyordum kanlı yeri ama bir kaç gün böyle kanamaya devam etti. Sonrasında o sıvılce patladı ve orada bi delik oluştu. Hocam delik olan yer elimi attığımda kaşınıyor. Hocam sizce kıl dömesimidir ? Eğer kıl dömesi ise ilerlemiş olanı mıdır, yoksa yeni başlayanımıdır ? Hocam eğer kıl dönmesiyse mikro sinüsektomi ameliyatı aklıma yattı. Sizce mikro sinüsektomi ameliyatı için uygunmuyum ? Bir de son olarak hocam mikro sinüsektomi ameliyatı olduktan sonra temizlik ve hijyenime dikkat edersem yinede kıl dömesi tekrar oluşur mu ? Yaşım 16. Cevap verirseniz çok mutlu olurum hocam.
  Dr.Muharrem Kaya
  bildiğim kadarıyla mikrosinusektomi yöntemi herkese uygulanabiliyor.ana sayfadaki sponsor kliniğin cerrahları ile görüşmenizi öneririm

 17. Aydın says:

  Hocam limberg flap yöntemi ile ameliyat oldum. 20. Gün dikişlerimi başka bi şehirde başka bi genel cerrah aldı. Dikişlerin alınmasından sonra nolur nolmaz diye pansumana gittim. Ve aile hekimi makata yakın alt dikişlerin kaynamadığını söyledi. Rif ampülle 5 gündür pansuman yapılıyor. Hocam o bölüm kaynar mı yoksa tekrar dikiş mi atılması lazım. Şimdiden teşekkürler hocam
  Dr.Muharrem Kaya
  Kaynayabilir ama zaman alacaktır, asıl önemli olan kanması değil kaynayana kadar içine kıl girmesidir bu durumda tekrar kıl dönmesi olur

 18. Serdar says:

  Hocam iki gün önce kuyruk sokumum dan kıl dönmesi ameliyatı oldum.rahatım,oturup sırt üstü yatabileceğimi söyledi doktor.pansumana gidiyorum görevli o bölgede morluk oluştuğunu söyledi,acaba bi problem mi var?
  Dr.Muharrem KAYA
  içerde sıvı birikmiş olabilir.ağrı oluşursa doktorunuza görünün

 19. salih eriş says:

  Selamun aleyküm hocam öncelikle bizleri aydinlattiğiniz için teşekkürler. Kuyruk sokumum da 2 gündür bir ağrı hissediyorum ayni zamandada şişlikler oluştu yarin randevu aldim hastaheneden acaba mikro sinusektomi ameliyati ol
  Dr Muaharrem Kaya
  İltihaplanmış olabilir, iltihap geçtikten sonra mikro sinüsektomi yapılabilir

 20. Hocam bende suan 1 haftadir aci cekiyorum kil donmesi var 21 yaşındaydım,normal ameliyat olmak istemiyorum.iz kalmadan ameliyat olmak istiyorum dayanamiyorumda artk acisina zor calisiyorum lutfen yardimci olun her doktorada güvenemiyorum. Ne yapabilirim lutfen yardimci olunn
  Dr.Muharrem Kaya
  ana sayfadaki sponsor klinikle görüşebilirsiniz.mikrosinusektomi yöntem ile tedavi ediyorlar

 21. Betul Nazire says:

  Hocam ben 2015 mart ayında kuyruk sokumundan kıl dönmesi ameliyatı oldum. Uzun süre orası kanadı. Ameliyat oldugum doktora gittim. Gümüş nitratla yaranın içinde oluşan kötü dokuyu yaktı. Bu işlem6 ay sürdü. Yara yine kapanmadi ve doku da bitmeyince ekimde ikinci ameliyati yapıp flep çevirdi. Dokuyu kazıyıp yan taraftan ilave deriyle kapattı. 2 ay oldu ama ikinci ameliyatla kapattigi yerin en alt yerinde 1.5cm uzunluğunda bir yer hala kanıyor acı ve ağrı yapıyor. Bu son ameliyatin son çare olduğunu soyleyip tekrar gelmene gerek yok dedi. Suan ne yapmalıyım. Kanama devam ediyor?
  Dr.Muharrem Kaya
  flep kaydırmada tam düzelme 4 aay kadar sürebiliyor.eğer 4.aydada şikayetlerin devam ediyorsa ana sayfadaki sponsor kliniğin cerrahlarına muayene olmanı öneririm.

 22. mahmut says:

  Hocam merhaba bende 9 yıldır kıl dönmesi var sonunda ameliyat olmaya karar verdim.2 şekilde yapabileceğini söyledi.Açık ve kapalı ameliyat yapabileceğini söyledi.Bilgim olmadığından dolayı sizce hangisini tercih etmeliyim.Tşkler.
  Dr.Muharrem Kaya
  Eksik bilgi verilmiş, doğru 2 tür yani açık ve kapalı var ama kapalı yöntemin 10 dan fazla tekniği var 🙂
  Mikro sinüsektomi ve karidakis yöntemlerini araştırmadan karar vermeyin

 23. Hocam bende 4 yildir kil donmesi vardi.Yeni ameliyat oldum.Kıl kas dokusuna inmeden derinin altindan(yağ dokusundan) sag kalcama dogru yaklasık 9 cm gitmis..Doktorum primer kapama yapti sizce ne kadar sürede iyileşirim..
  Tesekkurler
  Op.Dr.Muharrem KAYA
  akıntı,iltihap vb olmazsa 1 ayda iyileşir.araştırıp mikrosinusektomi yöntemi ile tedavi olsaydınız keşke

 24. Merhaba hocam ben ameliyat olalı 77 gün oldu kanama ve akıntı var doktor sabah akşam yıkamamı söyledi. Yıkıyorum ama yinede devam ediyor kanama, kudret narı diye bir şey varmış ve aylarca kapanmayan yaraları kapatıyormuş kudret narı kullansam bi sıkıntı olur mu bilginiz var mı şimdiden teşekkürler
  Dr.Muharrem KAYA
  klasik yöntemlerle ameliyatta iyileşme 2-4 ayı bulabiliyor.yıkamaya devam etmek zorundasınız.yıkayıp kuru tutmalısınız

 25. hocam merhaba
  öncelikle bütün sorularımıza cevap olduğunuz için çok teşekkür ederim.Ben ameliyat olalı 70 gün oldu.Ameliyat yerinden beyaz sünen ama pis kokulu bir şeyler devamlı çıkıyor temizliyorum bunlar nedir ne yapmam gerekir ameliyat olduğum hastane çok ilgisiz gittiğim zaman saatlerce bekleyip geri döndüğüm oluyor başka hastanede kontrol ettirsem olur mu aklınızda bir yer var mı şimdiden çok teşekkürler.
  Dr.Muharrem KAYA
  ana sayfadaki sponsor klinikle görüşürseniz onlar sizi bu konuda aydınlatacaktır

 26. hocam merhabalar. bugun doktora gittim ve bende yeni başlamış kıl dönmesi oldugunu soyledıler. toplu ıgne ucu kadar şişlik var ama agrı yapıyo ıltahap falan yok. dokyor ufak operasyonla alınıcagını soyledı. en ıyı operasyon hangısı acaba korkuyorum yorumları okudum tekrarlanabılıyomus dıkısler açılıyomus falan… şimdiden teşekkur ederım
  Dr.Muharrem KAYA
  mikrosinusektomi yöntemi ile yaptırırsan normal yaşamına hemen dönebilirsin,narkoz,pansuman ,yüzüstü yatak istirahati gerektirmez.1-2 cmlik bir kesiden yapılır

  • teşekkur ederım muharrem bey peki normal genel yapılan ameliyattan sonra nasıl bı yontem uygulamalıyım ki enfenksyon kapmasın veya dikişler açılmasın.
   Dr.Muharrem KAYA
   genel hijyene dikkat edip,bol bol ıkayıp kuru tutmalısınız.iç çamaşırlarınızı günlük değişmelisinz.pansumana özen göstermelisinz

 27. sinem says:

  Hocam merhaba. Ben gecen yil sömestr tatilindr kil donmesi oldugumu öğrendim. Iltehap aldirttim. Doktorum tekrarlamadan ameliyat olmana gerek yok dedi. Daha bu kışa kadar hic bir sorun yaratmiyordu. Işe başladım ve surekli oturdugum icin ayni sekilde somestr tatilinde tekrarladi. Yine iltehap aldirttim. Ameliyat olacaktim fakat okulum var ve bu sene ygs sinavina giricem. Dün yine tekrarladi rapor alma imkanim da yok devamsizlik söz konusu. Ben ne yapicam hocam. Ameliyat olursam 15 gun icinde okula dönmek istiyorum. Şuan delik yok akinti olmuyor. Şislik ve agti var
  Dr.Muharrem KAYA
  o zaman apse oluşmaya başlamış yine apseyi açtırman gerekir.arkasından iyileştiğinde tedavi olmalısın.tedavi olmadan önce okuluna ara vermeni gerektirmeyecek microsinusectomi yöntemini araştırmalısın

 28. emre kıl donmesi says:

  hocam ben 11 gün önce ameliyat oldum kıl dönmesi denıldi iyiki erken gelmisin dedi dokdor ama 6 7 dikiş var ve makat bölgemde kasıntı var fena şekılde anlam veremedım baska dokdora gıtım dıkısın bırını aldı apse yapmıs dedı ama makat bölgem fena kasınıyor bazen gecıyor bu arada dıkıslı yeri ratsa banyoda sıle bılırmıyım ıntahap tarzı makat bolgesını yakın beyez byez ıntahap herhelde hocam gercekden arastırmadam yapdım duz dıkıs kapalı aydınlatırsanız sevinirim
  Dr.Muharrem KAYA
  yara bakımını doktorunla görüşmelisin.çünkü yapılan ameliyat tekniğine göre doktorlar farklı önerilerde bulunabiliyor.makat kaşıntısının nedeni anal dermatit olabilir.pruzon pomat kullanabilirsin

 29. ramazan says:

  Yani hocam halen arasi ra agrilarimda oluyor ama akintim fazla gecercekten 1 ay 10 gün oldu rahatsızlık verecek derecede akintim var koku var pis bir sekilde tekrararlamis olabilirmiş gerçekten acaba ? Yoksa iyileşmemiştir ?
  Dr.Muharrem KAYA
  o kadar sürede tekrarlamaz ama iltihap kapmış .tekrar doktoruna görünmelisin

 30. ramazan says:

  Hocam ben kil dönmesi ameliyatı olalı 1 ay 10 gün oldu kapalı ameliyat olmuştum dikislerm alinali 20 gün olduu ama halen akintim var ve delik var nedeni nedir tekrarlamismi acaba ?_
  Dr.Muharrem KAYA
  tekrar etmesi için erken.klasik yöntemlerle yapılan ameliyatlarda iyileşme 2-4 ay sürebiliyor.ameliyat öncesi microsinusectomi yöntemini araştırsaydınız keşke

 31. Anonim says:

  Hocam benim 3 4 yildir boyle bir problemim var kuyruk sonunda olan delik simdi uç dört yerde acildi ve makat bölgesinde akinti başladı bi önerimiz varmi ne şekilde kurtulayim
  Dr.Muharrem KAYA
  insanın kendi sağlığı ile ilgili bu kadar duyarsızlık pes doğrusu.tedavinizi mutlaka makat bölgesi hastalıkları konusunda uzman genel cerrahların çalıştığı proktoloji kliniklerinde yaptırın.hastalığınızı çok ilerletmişsiniz.acil tedavinizi yaptırın. 🙁

 32. Hocam yaklaşık 8 ay önce ameliyat oldum sorun yoktu şu güne kadar ve 3 veya 5 gün önce tekrar iltihap akıntısı olmuş. Tekrar kıl dönmesi olabilir mi ? Ayrıca bundan önceki ameliyatım yaklaşık yarım saat sürdü aynı gün hastaneden çıktım ama 15 güne yakın evde dinlendim işimi yapamadım. Dolayısıyla tekrar olmak istemiyorum. Ne yapmam gerekir. Ameliyat olcaksam da hangi ameliyatı önerirsiniz.. Teşekkür ederim.
  Dr.Muharrem KAYA
  kıl dönmesi tekrar etmiş görünüyor.ikinci ameliyatınızı microsinusectomi ile yaptırın.proktoloji yada makat hastalıkları konusunda uzman bir genel cerraha gidin

 33. ahmet tuna says:

  doktoro gıttım cok kucuk bı kıl donmesı var dedıler akıntı ve agrı henuz yok gecıcegını umarak merhem verdıler gunde dort defa suruyorum kullanalı ıkı hafta oldu ve kuculdugunu farkettım fakar cok agır bı kasıntı olmaya basladı kasıntının nedenı ne olabılır
  Dr.Muharrem KAYA
  ne kadar küçükolursa olsun kıl dönmesi kremle tedavi olmaz, kaşıntı kremden olabilir

 34. elif says:

  oturup kalkarken cok fazla bı agru oluyor sırt ustu yatamıyorum doktora gittim ve iltap olmus ameliyat olman gerek diyip pansuman yaptı ertesi gun gitmedim pansumana ilaçları içtim ve ialçlar ıyı geldi amaarada ayakta yururken agrı yapıp geciyor sivilce seklinde degilde daha cok siyah fındık seklinde bi ize benziyor sizce ne yapmalıyım ameliyattan cokkorkuyorum helekı belden asagı oldugu için narkoz verirlerse dusunebilrim ameliyatı
  Dr.Muharrem KAYA
  mikro sinüsektomi yönteminde korkacak bir şey yok

 35. Umut CAN says:

  Hocam merhaba.. kuyruk sokumumda azıcık bir ağrı hissettim hemen doktora gittim ufacıcık bir şişlik var kıl dönmesi olmuşsun dediler. şimdiye kadar ne akıntı ne ağrı hiçbirşey olmamıştı. sanırım erken tehşis oldu. ama oturarak pc başında iş yapan biriyim. ameliyat sonrası ağrı kanama vsye çok dayanamam. sizce hangi yöntemle tedavi olmalıyım ?
  Dr.Muharrem KAYA
  mikro sinüsektomi yönteminde aynı gün işinize dönebilecek kadar rahat olursunuz araştırın.

 36. Anonim says:

  İyi günler Hocam. 2-3 doktora muayene oldum ve kıl dönmesi var dediler ameliyat olmam gerekiyormuş 1 tanesi fenol yöntemiyle 4-5 seansta bitiririz dedi diğerleri ilerlemiş dedi fakat hocam bende şimdiye kadar ağrı fln hiç bir sey olmadı akıntıda sadece peçete ile silerken oldu o da 1 hafta sürdü sadece delik var fakat kıl dônmesi beni hiç rahatsız etmiyor sizce ne yapmalıyım Teşekkürler..
  Dr. Muharrem KAYA
  fenol tedavisi delikleri ve sinüsü yok etmediği için gerçek bir tedavi değildir

 37. Hocam ben 12 gun once devlet hastanesinde amaliyat ol dum hangi yontem oldugunu s o lemediler pansiman yaptirirken baktirdim buguk z harfi gibi sizce hangi yontemdir hocam
  Dr. Muharrem KAYA
  Z şeklinde iz flap yönteminde kalır.

 38. mert rusya says:

  Hocam merhabalar,
  11.02.14’te kil donmesi ameliyati oldum. 13x3x4 cm’lik bir parca cikarilip, yaranin ust ve altindan 2’ser cm’lik dikis atilip kalani acik birakildi. ilk 18 gun Ankara’da kaldiktan sonra isim geregi Rusya’ya dondum. burda 2 haftadir duzenli pansuman yapan hemsire (yara temizlenip Novuxol/iruxol jel suruluyor) yaranin rengi guzel, yavas yavas kapaniyor derken (basta altta kemik gozukurken artik gozukmuyormus) bugun bir rus doktor iyilisme cok yavas, zor kapanir, granulizasyon var dedi ve ben cok korktum. hocam bu ne demek? acilen Tr’ye geleyim mi?
  lutfen acil onerinizi bekliyorum.
  Dr.Muharrem KAYA
  gelmeniz bir şey ifade etmez,bence günde 3 defa yıkayın daha çabuk kapanır

kadal